Skip to content

FRIS® Pomaga to program wspierający Certyfikowanych Trenerów zaangażowanych w inicjatywy dobroczynne.

Pomaga podopiecznym i pracownikom Organizacji Pożytku Publicznego w zrozumieniu swoich predyspozycji, wzmocnieniu poczucia wartości i lepszym pomaganiu. 

Pomaga Certyfikowanym Trenerom FRIS® angażować się w działania dobroczynne i skuteczniej pomagać potrzebującym.

Dlaczego?

FRIS® to polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które ułatwia życie.

Wyjaśnia, jak przyswajamy, przetwarzamy i reagujemy na informacje, a w konsekwencji jak rozwiązujemy problemy. Znajomość własnego Stylu Myślenia pomaga podejmować lepsze decyzje, zrozumieć motywy swojego postępowania i postępowania innych, poznać azymut naszych wyborów.

FRIS® to jednocześnie firma rodzinna i bardzo ważne jest dla nas robienie rzeczy, które mają prawdziwe znaczenie. Chcemy dostarczać praktyczną wiedzę i wskazówki, dzięki którym możemy się ze sobą lepiej dogadywać, akceptować wzajemną odmienność oraz – a może przede wszystkim – odkryć, zaakceptować siebie i uwolnić od prób stawania się kimś innym, niż w rzeczywistości jesteśmy.

Chcemy, możemy i lubimy pomagać, a wśród współpracujących z nami Trenerów jest mnóstwo osób, które poświęcają swój czas drugiemu człowiekowi w ramach działalności pro bono. Korzystają ze swojego doświadczenia, kompetencji i hartu ducha, aby wspierać osoby, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych.

Z połączenia tych elementów powstał program FRIS® Pomaga, do którego prowadzenia i rozwoju zaprosiliśmy trenerkę i edukatorkę Asię Neczajewską – Serce i mózg naszych działań dobroczynnych.

 

Ania i Paweł, Założyciele FRIS®

dla Organizacji Pożytku Publicznego

Poinformować Ciebie o naszych działaniach?

dla Certyfikowanych Trenerów FRIS®

Kontakt

Joanna Neczajewska

Serce i mózg działań dobroczynnych we FRIS®

kontakt@frispomaga.pl

tel. 722 – 282 – 212 

Organizator programu FRIS® Pomaga:

FRIS Style Myślenia Anna Samborska-Owczarek
Al. Wojska Polskiego 150/1, 70-132 Szczecin

www.fris.pl